onsdag 3 juli 2013

Forskningsfusk

Boken ”Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”, skriven av docent Ralf Sundberg, är en beskrivning av hur det historiskt sett gått till att ta fram vedertagna medicinska sanningar och hur de lever kvar än idag, utan att någon ifrågasätter dessa. Att studier kring läkemedel bekostas av de företag som tar fram produkterna är välkänt.

Enligt Ralf Sundberg betyder det inte automatiskt att de är dåliga. Företagen har även tagit fram många mediciner som kan vara livräddande i akuta skeden. Men han anser att man ska vara skeptisk till livslång medicinering av sådant som förhöjda blodfetter och blodtryck. Istället bör vi förbättra värdena med en sund livsstil och bra kost, där det viktigaste är att skippa allt socker. Nio studier av tio inom kost- och läkemedelsområdet görs i marknadsföringssyfte. De kan lika gärna stoppas i papperskorgen, tycker han.  

"Jag vill visa på hur man gör för att lura och manipulera med forskningsstudier. Hur statistik kan användas för att dölja forskningsresultat som sedan visas fram som vetenskapliga studier och bevis. 

Jag vill beskriva hur forskningsstudier finansieras av industrin och hur man sedan får det att se ut som oberoende studier.
Jag kommer att beskriva de stora medicin- och livsmedelsjättarnas arbetsmetoder, och hur de tränger bort mindre aktörer på marknaden, och påverkar lagstiftningen genom lobbyverksamhet. 

Detta är en värld som i stort är okänd för de flesta människor, och behöver synliggöras och ifrågasättas. 
Det har med vår hälsa och välmående att göra. 
Som det är nu så är det bara kapitalägarnas kassakista som fylls. Det finns också krav från aktieägare att öka vinsterna. Då kan de moraliska och etiska gränserna överskridas å det grövsta."

 

Läs mer:

Ralf Sundberg Hemsida
Recension av "Forskningsfusket! - Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin"

Var med i kampanjen för rätten till vår hälsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar